Jak správně vybrat průtokový ohřívač vody

Jak správně vybrat průtokový ohřívač vody, který je nejekonomičtějším způsobem pro přípravu teplé užitkové vody?

Průtokový ohřívač vody ohřívá teplou vodu pouze v momentu její spotřeby. Proto jsou tedy všechny naše průtokové ohřívače zařazeny do energetické třídy „A“. Není tedy třeba žádná zásoba, která v nádobě chladne a musí být průběžně dohřívána. Průtokové ohřívače také šetří množství použité vody za pomocí úsporných perlátorů na výstupu ramínka a s možností škrcení průtoku přes samotné zařízení. Kompletní sortiment takovýchto zařízení nabízíme na našich stránkách: elektrické průtokové ohřívače vody

Při rozhodování o průtokovém ohřevu TUV je však nutné znát následující parametry:

Teplota vstupující vody - nutno si uvědomit zda budeme ohřívač provozovat celoročně!

v zimním období: zpravidla kolem 4 stupňů Celsia,

v letním období dle zdroje:

studna zpravidla kolem 10 stupňů Celsia,

veřejný vodovod zpravidla kolem 15 stupňů Celsia

Žádaná teplota vystupující vody (TUV) - běžně používaná teplota TUV vody v rozmezí kolem 38-42 stupňů Celsia. *) Je třeba mít na paměti, že voda o teplotě vyšší než 40°C vyvolává pocit horka, zvláště u dětí může vyvolat pocit opaření.

Potřeba průtoku vody - úsporné perlátory u malých průtokových ohřívačů mohou úspěšně pracovat s průtokem od cca 1,5 litrů/ minutu, námi doporučená, úsporná, sprchovací hlavice potřebuje minimálně průtok 2,7 litrů/ min. Z běžné umyvadlové baterie, pro komfortní pocit mytí, vytéká více jak 6,5 litrů/min.

Potřebný příkon průtokového ohřívače - v technických parametrech každého ohřívače nalezneme údaj o zvýšení, nárůstu, teploty vody zpravidla se uvádíme o 30 stupňů Celsia a dosažený průtok vody při tomto zvýšení.

Dosažitelné jištění - velice důležitý parametr pro zařazení ohřívače do elektrického rozvodu je možnost napojení na požadované jištění elektroinstalace. Je možné, s přihlédnutím ke krátkodobému spouštění ohřívače pouze při odběru teplé vody, napojit příslušný malý průtokový ohřívač (do příkonu 3,5 kW) na běžný zásuvkový okruh. Vyšší příkony je však nutno připojit vždy tak, aby byla zajištěna dostatečná rezerva pro ostatní spotřebiče v domácnosti.

 

Příklad výběru průtokového ohřívače výrobce Wterm:

 

Příklady pro rozhodnutí o typu průtokového ohřívače:

- ohřev na 40 stupňů Celsia

- letní provoz ze studny

- =} nutný ohřev o 30 stupňů Celsia.

-------------------------------------------------------

- stačí průtok 1,5 litrů/min.

- jedno odběrné místo

- mám 16A jistič

= volím DELPO 3,5 nebo pro jedno i více odběrných míst typ EPJ 3,5

 

- chci průtok minimálně 2,7 litrů/min

- jedno odběrné místo

- mám k dispozici jištění 25A

= volím DELPO 5,5 nebo pro jedno i více odběrných míst typ EPJ 5,5 (230V)

 

- chci průtok minimálně 2,7 litrů/min

- jedno nebo více odběrných míst

- mám k dispozici jištění 2x16A

= volím EPJ 5,5 (400V)

 

- chci průtok minimálně 7 litrů/min

- více odběrných míst

- mám k dispozici jištění 3x25A

= volím EPV.a 15 nebo EPPE 9--15

 

- ohřev na 40 stupňů Celsia

- celoroční provoz ze studny

=} nutný ohřev o 38 stupňů Celsia.

-------------------------------------------------------

- stačí průtok 4 litry/min.

- jedno i více odběrných míst

- mám 3x16A jistič

= volím EPV 9 nebo EPPE 9--15

 

- chci průtok minimálně 7 litrů/min

- více odběrných míst

- mám k dispozici jištění 3x25A

= volím EPV 17 nebo EPPE 17—24

 

Pokud není možné z důvodů elektroinstalace zajistit dostatečný příkon pro okamžitý ekonomicky nejvýhodnější ohřev vody, je nutné řešit TUV pomocí zásobníku pro ohřev vody s objemem vody dle běžné spotřeby v časovém období:

- u zásobníku napojených na 24 hodinový okruh dodávky elektřiny běžná spotřeba za ½ až 1 hodina = objem zásobníku pro TUV

- u zásobníků, bojlerů napojených na noční proud běžná spotřeba za 24 hodin = objem zásobníku pro TUV